Certificaten

Pakketvervoer is in het bezit van de juiste certificaten om alle goederen te kunnen vervoeren. Pakketvervoer hecht veel waarde aan het behalen en behouden van de certificaten en zorgt jaarlijks voor de laatste kennis op het gebied van vervoer en transport.

Wij zijn in het bezit van de volgende certificaten.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

De NIWO-vergunning beroepsvervoer is de ondernemersvergunning voor Transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in het bezit zijn van een NIWO-vergunning. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500kg.

Meer informatie

ADR Transport

Gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd onder bepaalde regels/eisen van het ADR. Pakketvervoer is hét transportbedrijf gespecialiseerd in het vervoer van ADR 2 t/m 7. ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par Route” Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Meer informatie