Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)

De NIWO-vergunning beroepsvervoer is de ondernemersvergunning voor Transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in het bezit zijn van een NIWO-vergunning. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500kg.

NIWO eurovergunningen

De NIWO valt rechtstreeks onder de minister van Infrastructuur en Milieu. Transportbedrijven moeten bij de NIWO een aanvraag voor een vergunning doen voordat zij in deze sector als vervoeder aan de slag mogen. Zo moet er voor goedkeuring onder andere bijvoorbeeld ook een VOG (verklaring omtrent het gedrag) overhandigd worden en moet er een vervoersmanager vakbekwaam zijn om leiding te geven aan de vervoerswerkzaamheden. Dit wordt aangetoond met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. Dit examen wordt afgenomen door het CCV.

NIWO controle iedere 5 jaar

Op grond van de wet wegvervoer goederen verleent de NIWO- eurovergunningen aan de ruim 13.000 transportondernemingen die zich in Nederland bezighouden met het goederenvervoer over de weg. De zogeheten Eurovergunning is zoals u begrijpt daarom verplicht voor alle transportbedrijven die zich bezighouden met het vervoeren van goederen.

De NIWO toetst zowel bij de aanvraag als iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier in de wet omschreven kwalitatieve eisen voldoen. Onder kwalitatieve eisen wordt verstaan: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging.

Doel van de NIWO

De NIWO heeft als doel om de binnen- en buitenlandse markt voor het goederenvervoer goed te laten functioneren. Een belangrijke manier om dit te bewerkstellen is door de vergunningen te verlenen. Daarnaast is NIWO uiteraard ook gemachtigd om de vergunningen weer te kunnen intrekken.

Ook is de organisatie gericht op het beheren en verstrekken van gegevens aan bepaalde partijen. De NIWO neemt deel aan bilaterale en multilaterale onderhandelingen om de situatie in de transportsector te verbeten.

Pakketvervoer is dan ook trots om u te mogen mededelen dat wij beschikken over dit belangrijke certificaat.

Meer weten?

    Voor vragen m.b.t. de status van uw zending dient u contact op te nemen met de afzender.

    Een rechtstreekse navraag opstarten is helaas niet mogelijk.